สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoei.org

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสบเมย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ สุขอนามัย การปฏิบัติตนเพื่อลดภาวการณ์เกิดโรค และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรม มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกัน ณ บ้านแม่ทะลุ หมู่ที่ 5 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

370720544 3731824693708144 90548855347451318 n 373042815 265462543045468 5291007131977524659 n 373051694 1394092308209709 1112149762001468258 n

 373051814 652228533542596 4101173269837857063 n 373053855 2171658119675986 3809133417424103907 n 375206402 604974225175356 2204333878446875742 n