สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ร่วมกับ โรงเรียนบ้านเลโคะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลโคะ และหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลสบเมย ดำเนินกิจกรรมเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลสบเมยรักษาความสะอาดในพื้นที่หน้าบ้านตนเอง กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข ณ บ้านเลโคะ หมู่ที่ 1 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

357634614 697984485672179 3152824767947091071 n

357618249 954539685931573 1552630666192183458 n 357635441 3610748532495300 2638695851532413681 n 357599791 648655117147082 6588362798239313235 n