สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนดินบ้านห้วยทิชะ หมู่ที่ 10 - หย่อมบ้านท่าเรือ บ้านทียาเพอ หมู่ที่ 8