สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

ปีงบประมาณ 2567

 - สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) และการให้บริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 anigifdownload

ปีงบประมาณ 2566

 - สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) และการให้บริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                                                                     anigifdownload