สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoei.org

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

79319111 865391097276686 4735067475220103168 n 101986755 245919573490014 2806451400664416256 n