สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoei.org

องค์การบริหารส่วสนตำบลสบเมยดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกับชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

   การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกับชุมชนในการจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สบเมย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

64372492 2332657630114024 6340229201936777216 n 64655911 349268899068303 8717667293045194752 n