สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

แผนยุทธศาสตร์กองคลัง

 - แผนยุทธศาสตร์กองคลัง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ anigifdownload
 - แผนปฏิบัติการกองคลัง พ.ศ. ๒๕๖๖ anigifdownload
 - แผนยุทธศาสตร์กองคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ anigifdownload
 - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                                                        anigifdownload