สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

 - ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ                                                                                                             anigifdownload
 - ประกาศกำหนดกองหรือส่วนราชการ anigifdownload