สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 154 ม. 2 ต.สบเมย

อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-618104

อีเมล์ : saraban_sobmoei@sobmoeilocal.go.th

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 - ประกาศช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล anigifdownload
 - แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 anigifdownload
 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                                                                                                           anigifdownload