องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบ Page1

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบ Page2ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบ Page3ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบ Page4ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบ Page5

ต้องการโหลดเอกสารเพิ่มเติม

ลำดับที่  รายละเอียด ไฟล์ดาวน์โหลด
1. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565 GIF download

 

NEW

plan 1 (27)

plan 1 (24)

plan 1 (26)

  1. แผนงานและงบประมาณ
  2. กิจการสภาท้องถิ่น
  3. กองทุน สปสช.
  4. บทบาทและอำนาจหน้าที่
next
prev

plan 1 (29)

plan 1 (30)

LINK1LINK2LINK3LINK4

 

   LINK5       LINK6        LINK7

Top