การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

 

          องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย แจ้งประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ต้องการโหลดเอกสารเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

img 219111926 Page1

img 219111926 Page2