องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

แผนผังกระบวนการให้บริการประชาชน

 

แผนผัง Page1

แผนผัง Page2

แผนผัง Page3

แผนผัง Page4

แผนผัง Page5

แผนผัง Page6

แผนผัง Page7

แผนผัง Page8

แผนผัง Page9

แผนผัง Page10

แผนผัง Page11

แผนผัง Page12

แผนผัง Page12

แผนผัง Page14

แผนผัง Page15

แผนผัง Page16

แผนผัง Page17

 

 

Top