องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

กระบวนการให้บริการประชาชน

 

กระบวนการให้บริการประชาชน Page1 

กระบวนการให้บริการประชาชน Page2

กระบวนการให้บริการประชาชน Page3

กระบวนการให้บริการประชาชน Page4

กระบวนการให้บริการประชาชน Page5

ต้องการโหลดเอกสารเพิ่มเติมฉบับเต็ม

ลำดับที่ รายละเอียด ไฟล์ดาวน์โหลด
กระบวนการให้บริการประชาชน                                                                                             GIF download
Top