องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

ประกาศประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง

         

          เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย โดยนายมานพ เพ็ญเดือนงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ได้ลงนามประกาศประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง

ประกาศประชาสัมพันธ์ขอเชิญเช้าร่วมเสนอราคาจ้าง

ต้องการโหลดเอกสารเพิ่มเติมฉบับเต็ม

ลำดับที่  รายละเอียด ไฟล์ดาวน์โหลด
 1 ประกาศประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ไฟล์ดาวน์โหลด
Top