องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมดเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564.1

ต้องการโหลดเอกสารเพิ่มเติม

ลำดับที่ รายการ ไฟล์ดาวน์โหลด
๑. รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมดเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ไฟล์.pdf
Top