องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

          เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย มีประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563 Page1

ต้องการโหลดไฟล์เอกสารเพิ่มเติมฉบับเต็ม หรือตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

ลำดับที่ รายละเอียด ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด
๑. ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ไฟล์.pdf
Top