องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

ประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

          เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย โดยนายมานพ เพ็ญเดือนงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย มีประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยถือปฏบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ (๘)

ต้องการโหลดเอกสาร คลิ๊กที่นี่

img 709170941

          รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๓ รายการ

ต้องการโหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

img 709170711 Page1

img 709170711 Page2

Top