องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

ประกาศมาตรการควบคุมสูงสุด ห้ามเผาเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๒

 

          เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย แจ้งประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรการควบคุมสูงสุด ห้ามเผาเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

มาตรการควบคุมสูงสุด ห้ามเผาเด็ดขาด พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 2

โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ลำดับที่  รายการ ไฟล์ดาวน์โหลด
๑. ประกาศมาตรการควบคุมสูงสุด ห้ามเผาเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๒ ไฟล์ pdf.
Top