องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

กิจกรรม Big Cleaning Day ในชุมชนบ้านซื่อมื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

294665955 420032743421742 8532331601044492395 n

วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ร่วมกับ โรงเรียนบ้านดอยงาม สาธารณสุขอำเภอสบเมย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลโคะ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในชุมชนบ้านซื่อมื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน สำรวจลูกน้ำยุงลาย พ่นหมอกควันในพื้นที่เกิดโรคไข้เลือดออกระบาดในชุมชน

293583099 1104240013637661 8291710153497674415 n 292457386 409092884586081 4116780066579117864 n 292621165 419975103407655 4073261750080184775 n

293329033 549744633510092 7981488850473307840 n 293461626 1289879148085251 8011003798193475129 n 293756642 1091970005086799 4072301744537915502 n

        293774483 1230193117772076 1547922638397343244 n

Top