องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

 

281056423 553234656511327 6769587193815854685 n

     ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

282349666 1173205540172220 769213722930758563 n 283269363 513582197132646 6350585035002118777 n 284939183 1024428458202006 1656150104994704076 n

Top