องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภันจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

277899707 716179229557236 2983449365766806288 n 278705314 720713189062060 1718373262241735434 n

278916415 542341800561884 6930489082794238216 n 279423949 997745727549624 5765599165449215477 n

         องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภันจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2565

Top