องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

มอบกระเบื้องช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยทำให้หลังคาบ้านเสียหาย บ้านแม่ทะลุ หมู่ 5

 

278691563 677049650185385 3490790261377414199 n 278851038 344764167647848 8447162999880005748 n

278852640 322505519966958 6596704849426007170 n 279040666 1148682019263513 84064519343681089 n

          เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย มอบกระเบื้องช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยทำให้หลังคาบ้านเสียหาย บ้านแม่ทะลุ หมู่ 5 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Top