องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

มอบวัสดุซ่อมแซมหลังคาบ้านให้ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุ บ้านทียาเพอ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทีชะและหย่อมบ้านห้วยยาก หมู่ที่ 10

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย มอบวัสดุซ่อมแซมหลังคาบ้านให้ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุ บ้านทียาเพอ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทีชะและหย่อมบ้านห้วยยาก หมู่ที่ 10

277685224 703466714437504 775993058324763540 n 278019838 706155173766959 8436125285738199326 n

278178628 404791681461193 6209812659384260597 n 278378982 684304246151956 9114201783360267851 n

 

Top