โครงการขยะกองบุญ ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ตำบลสบเมย

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยร่วมกับผู้นำชุมชนประชาชนในพื้นที่ตำบลสบเมย ดำเนินงาน "โครงการขยะกองบุญ"ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ตำบลสบเมย

278180474 2176940429148452 4222318187967023282 n 278419306 538454991028310 6922425355596742537 n