โครงการขยะกองบุญ ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ตำบลสบเมย

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยร่วมกับผู้นำชุมชนประชาชนในพื้นที่ตำบลสบเมย ดำเนินงาน "โครงการขยะกองบุญ"ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ตำบลสบเมย

277611118 1641935742826865 4688239949691231364 n 278478615 2822371418056041 3331568192680551425 n