องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

 

          องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ได้ดำเนินโครงการขยะกองบุญ โดยในการดำเนินโครงการในครั้งนี้เพื่อร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ตำบลสบเมย ซึ่งการดำเนินกิจกรรมโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยดำเนินกิจกรรมร่วมกับผู้นำชุมชนประชาชนในพื้นที่ตำบลสบเมย เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีของผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลสบเมย รวมทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาต่อยอดการดำเนินกิจกรรมโครงการขยะกองบุญอีกด้วย

155474623 2860582904182452 1987361421907830392 n 

                            154945293 288743169260540 3206076504727693016 n  155177033 250327133425199 3592875801017424290 n

                            155582299 205960397983837 905327880950670547 n  156502243 438546977385672 8298721204867546158 n 

                            156121921 288865935994420 7017194625710119956 n   157657245 2917849925206646 8201036243544493977 n

                            156791978 866653350561462 3042062257583710287 n   156791978 866653350561462 3042062257583710287 n

155582299 205960397983837 905327880950670547 n

Top