องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

 

          องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุง โดยกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งผู้นำหมู่บ้าน อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประชาชนจิตอาสา และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

                    107666158 296628428055745 8397939852334343153 n

                          106705420 279630366712868 220984830203697826 n      107833942 2507211416168042 3176706849841873010 n 

107645372 353982558920825 5736866298078789800 n

Top