องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

 

          เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีตำบลสบเมย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นกลุ่มสตรีตำบลสบเมย

                     107836313 983844932044092 1217283977647578720 n 106986751 269481654345586 1220433688045487962 n

                     107245282 674486563102643 2618618919443431868 n 107398635 597837201164616 8108795973029818812 n

Top