องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

 

          นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ อ่างเก็บน้ำแม่คะตวน ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนที่มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสร้างเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

105938660 927238324384002 5951016398217914498 n

105379854 2694157720818094 8380446927317585768 n

105590491 564008004487493 991939106308982319 n

Top