องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

 

          เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

104767319 601679437123163 5824667416295249855 n

104697974 670505396862037 3881252022101067572 n

104636635 712749135963315 4802508250690666164 n

 

Top