ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

 

287825614 788499185501196 4134928389050256489 n

287285522 590196862584776 4793352000684124038 n289877393 583306406682077 8837723165509487518 n

ลำดับที่ รายละเอียด ไฟล์ดาวน์โหลด
1. ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 GIF download
2. หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย GIF download
3. หนังสือขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565                           GIF download