องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

ประกาศกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมนครั้งแรก

 

     เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ อำเภอสบเมยมีประกาศอำเภอสบเมย โดยนายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย ลงนามประกาศกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมนครั้งแรก โดยกำหนดการประชุมในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และได้มีมิตที่ประชุมแต่งตั้งให้นายมาโนชย์ มิ่งขวัญธารากุล ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ให้นางจันทนา วงศ์วริณ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย พร้อมนี้ยังมีมติกำหนดการประชุมสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ 

img Z29163650

img Z29163711

img Z29163733

img Z29163753

ต้องการโหลดเอกสารเพิ่มเติม

ลำดับที่ รายละเอียด ไฟล์ดาวน์โหลด
๑. ประกาศอำเภอสบเมยกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมนครั้งแรก ไฟล์ .pdf
๒. คำสั่งอำเภอสบเมยแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย  ไฟล์ .pdf
๓. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ไฟล์ .pdf
๔. ประกาศประชุมสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖                                                                ไฟล์ .pdf
Top