องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยินดีต้อนรับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 2.50 กิโลเมตร ภูมิประเทศของตำบลสบเมยร้อยละ 98 เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาจำนวน 10 หมู่บ้าน อีก 2 หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำยวม มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยวม

 

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีกำหนด ๑๕ วัน

ต้องการโหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

2562 33

Top